รมว.พม.เปิดกิจกรรม “แผ่นดินเดียวกัน”

รมว.พม.เปิดกิจกรรม "แผ่นดินเดียวกัน"

   

   

   

วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดเปิดกิจกรรมแผ่นดินเดียวกัน ซึ่งมีแลกเปลี่ยน การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม โดยมี นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง และอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ