สรงน้ำพระเจ้าพรหมมหาราช รดน้ำดำหัวพ่อเมืองแม่สาย ประจำปี 60

สรงน้ำพระเจ้าพรหมมหาราช รดน้ำดำหัวพ่อเมืองแม่สาย ประจำปี 60

   
เมื่อวันที่ 19 เม.ย 60 เวลา 13.30 น. หัวหน้าหน่วยงานราชการภาครัฐ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 8 ตำบลใน อ.แม่สาย พ่อค้า ประชาชน และพี่น้องชาว อ.แม่สาย ร่วมพิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ณ.ลานอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการ อ.แม่สาย ต่อมาในเวลา 14.30 น. ข้าราชการภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องชาวแม่สาย ได้รดน้ำดำหัวนายชุติเดช มีจันทร์ นายอำเภอแม่สาย และนางณัชชา มีจันทร์ นายกกิ่งกาชาด ตามประเวณีไทยล้านนา (จุ๊มอ๊กเย็นใจ๋) ไหว้สาพระเจ้าพรหมมหาราช รดน้ำดำหัวพ่อเมืองแม่สาย

   

 ณฐพัชร์ อภิโชคกุล   เชียงราย /รายงาน