“ลอยก่อ”เซ็นแล้ว MOUเป็นบ้านพี่เมืองน้อง”แม่ฮ่องสอน”

จังหวัดลอยก่อ รัฐคะยาได้ลงนามข้อตกลง(MOU) :Sister City บ้านพี่เมืองน้อง กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ของไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา

            สำนักข่าวบีเอ็นไอ ของเมียนมา รายงานเมื่อไม่นานนี้ ถึงการจับมือร่วมกันพัฒนาพื้นที่ชายแดนของไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมุขมนตรีรัฐคะยาและผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงการลงนามเอ็มโอยูในครั้งนี้จะช่วยให้ทั้งสองประเทศร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยว,การค้า และโครงการพัฒนาชนบท

            “การเกษตรถือเป็นกระดูกสันหลังของประเทศเรา ในรัฐของเรา อาจยังมีความยุ่งยากเรื่องดินแดน เราจึงต้องการเงินลงทุนเพื่อมาปรับปรุง(ภาคการเกษตรกรรม)” นายอูแอลพองฉั่ว มุขมนตรีรัฐคะยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กล่าว และว่า ตอนนี้เราได้ลงนามบันทึกข้อตกลง(เอ็มโอยู) ที่จะทำงานร่วมกันในการปรับปรุงด้านเกษตรกรรมด้วย

            รายงานข่าวระบุอีกว่า ทั้งสองจังหวัด ซึ่งมีแนวชายแดนติดต่อกัน ได้ลงนามข้อตกลงเรื่องศูนย์ฝึกอบรมตามแนวชายแดนใน อ.แม่สะเรียง ประเทศไทย ตั้งแต่เมื่อเดือนต.ค.ปีที่ผ่านมา เพื่อให้การค้าแบบทวิภาคีเดินหน้าต่อไป และจากการพบปะกันของเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศในกรุงเนปิดอว์ เมื่อกลางเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา ก็นำมาสู่การลงนามบันทึกความร่วมมือ “การเป็นบ้านพี่เมืองน้อง” ระหว่างจังหวัดลอยก่อและแม่ฮ่องสอน

“เราจะทำงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้โดยตรง ในบรรยากาศฉันท์มิตร ซึ่งจะลดขั้นตอน ไม่ต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน” นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าว หลังลงนามเอ็มโอยูที่ จังหวัดลอยก่อ

สำหรับการลงนาม mou : Sister City บ้านพี่เมืองน้อง ระหว่างจ.แม่ฮ่องสอนกับจังหวัดลอยก่อ ครั้งนี้ทำ 3 ภาษาคือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเมียนมา เมื่อมีเซ็นเตรียมการลงนาม mou : Sister City แล้วก็จะมีความร่วมมือกันในทุกๆด้าน นอกจากนี้ มีรายงานว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้ขอความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องในรัฐคะยา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่า อันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของแม่ฮ่องสอน ซึ่งทางผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งว่ารัฐคะยามีการตั้งคณะกรรมการดูแลปัญหาฝุ่นควันไฟป่า การเผาไฟป่าก็ต้องขออนุญาตจากส่วนราชการ และหากฝ่าฝืนก็มีการดำเนินคดีกับผู้จุดไฟป่า